Projekty s velkým společenským dopadem

Naše vize

Naše vize

Měníme staré postupy a technologie. Naše vize moderního úřadu je hnací silou našich inovací a závazkem vůči klientům. Chceme se stát mezi nekomerčními subjekty lídrem a vzorem v rychlosti, kvalitě, klientském přístupu a digitální dostupnosti služeb. Transformujeme ministerstvo a úřad práce v moderní organizace splňující požadavky dneška.

Naše hodnoty

Naše hodnoty

Věříme, že digitalizace je klíčem k tomu, abychom posunuli služby státu na vyšší úroveň. Snažíme se vytvořit prostředí, kde občané získají rychlý a snadný přístup k informacím a podpoře. Spojením moderních technologií s naším závazkem kvality nabízíme klientům efektivní, spolehlivé a snadno dostupné služby.

Naše mise

Naše mise

Chceme poskytovat klientům služby, které nejen splní jejich očekávání, ale překonají je. Spokojenost klientů je pro nás prioritou a hnací silou našeho každodenního úsilí. Věříme, že klientský přístup je klíčovým prvkem naší práce. Chceme, aby naši klienti věděli, co od nás mohou očekávat, a aby se na nás v každé životní situaci mohli spolehnout.

Jsme lídrem v digitalizaci státní správy

Na čem pracujeme

Na čem pracujeme

Pustili jsme se do rozsáhlé digitální transformace ve státním sektoru. Realizujeme novou klientskou zónu – online prostředí, ve kterém klienti mohou vyřídit svoje záležitosti a komunikovat s úřadem z pohodlí domova. Zavádíme procesní zpracování agend úřadu, abychom klientům poskytovali služby nejen v požadované kvalitě, ale především také včas. Budujeme nástroje pro práci s daty úřadu a data využíváme také pro efektivní obsluhu klientů. Připravujeme řešení založená na umělé inteligenci, která usnadní práci úředníkům i klientům. Navrhujeme aplikace s moderní architekturou, nahrazující zastaralá řešení a přizpůsobujeme je digitálním kanálům.

Jak fungujeme

Jak fungujeme

Opustili jsme model dlouhých projektů, které trvají roky a nepřináší hmatatelné výsledky pro klienta. Místo toho upřednostňujeme přístup s menšími a častějšími dodávkami, které mají na klienty okamžitý vliv. Nebojíme se kombinovat osvědčené postupy s novými trendy v návrhu řešení. Naši pozornost nevěnujeme pouze potřebám klientů, ale i kolegů v úřadu. Protože jsme kritickou infrastrukturou státu, bereme vážně kybernetickou bezpečnost a dbáme na stabilní provoz všech našich řešení. Zakládáme si na expertíze a profesionálním přístupu, aktivně vyhledáváme inovace, které mění status quo a posouvají státní správu do 21. století.

Naše projekty

Modernizace infrastruktury pro efektivnější služby

V rámci našich aktivit věnujeme pozornost neustálému rozvoji IT infrastruktury s cílem zajistit kvalitní, bezpečné a moderní prostředí nejen pro zaměstnance Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce ČR, ale také pro optimální fungování všech aplikací pro naše klienty.

V roce 2023 jsme úspěšně provedli výměnu externí firewallové soustavy, což nám umožnilo výrazně zvýšit propustnost perimetru sítí. V současné době pracujeme na projektu obnovy páteřních prvků, který zahrnuje přechod od prvků s porty 1/10 Gigabit na prvky s porty 40/100 Gigabit. Tyto nové prvky deklarují propustnost kolem 3,5 Tbit/s u každého nainstalovaného prvku. Tato modernizovaná infrastruktura nám umožní dosáhnout stavu, kde rychlost zpracování požadavků bude primárně závislá na limitech infrastruktury, kterou uživatelé využívají pro přístup k našim službám, a nebude omezena kapacitami našich vlastních systémů.

Revize státní sociální podpory: transformace prostředí sociálních dávek

Vstupujeme do revoluce v oblasti státní sociální podpory! Pouze 22 % obyvatel České republiky považuje současný systém státní sociální podpory za spravedlivý a transparentní, a to chceme změnit. Cílem našeho projektu je zásadní zjednodušení celého systému sociálních dávek, sloučení podobných dávek do jednotné formy a zajištění maximální transparentnosti při jejich poskytování. Nově bude úřad schopen automaticky získat všechny potřebné informace pro výpočet dávky a ověření nároku žadatele bez záplavy papírové administrativy. Tato inovace nejen ušetří čas žadatelům, ale také zefektivní práci úředníků.

Tato změna znamená také revoluci inovací v IT struktuře úřadu. Plánujeme nasadit moderní technologie v oblasti DevOps, včetně cloudu, REST API, mikroservisní architektury a dalších. Během samotného vývoje systému budeme postupovat pomocí prototypování a UX testování, abychom zajistili optimální uživatelskou zkušenost.

Moderní bezpečnost v digitálním věku

Ministerstvo práce a sociálních věcí se věnuje rozsáhlým projektům v oblasti digitalizace, které neodmyslitelně provázejí také aktivity v kybernetické bezpečnosti. Při zavádění nových technologií pro občany je klíčové zajištění bezpečnosti, proto má masivní podporou v rámci resortu. Denně implementujeme nové bezpečnostní technologie do složitého ICT prostředí ministerstva a zdokonalujeme interní procesy, abychom zajistili bezpečnou práci s daty a zároveň poskytli uživatelsky příjemné prostředí.

U nás má bezpečnost moderní podobu, neustále zkoušíme nové technologie a přístupy s cílem dále zlepšovat naše zabezpečení. Investujeme do vzdělávání našich uživatelů, aby měli znalosti pro bezpečnou práci, a současně se aktivně podílíme na vlastním rozvoji. Pro 15 tisíc zaměstnanců zavádíme platformu Intune, implementujeme nástroje XDR, dodavatele řídíme prostřednictvím PAM a pečlivě skenujeme všechny servery pomocí Qualysem.

Inovativní transformace: migrace SAP ECC na pokročilou platformu SAP S/4HANA

Jeden z klíčových projektů se zaměřuje na migraci stávajícího řešení SAP ECC na modernější platformu SAP S/4HANA. Tento projekt má významné dopady nejen na ministerstvo, ale také na podřízené úřady, zejména na Úřad práce ČR a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Přechod na SAP S/4HANA přináší řadu výhod a benefitů oproti starším ERP systémům, včetně stávajícího SAP ECC, a je tak pro resort zcela zásadní. Vzhledem k těmto výhodám se společnost SAP rozhodla ukončit podporu starších ERP systémů do roku 2027. Nový systém SAP S/4HANA představuje pokročilou a inovativní platformu, která přináší podstatné vylepšení ve srovnání se staršími řešeními.

Klientská zóna Jenda: digitální revoluce ve službách MPSV

Klientskou zónu jsme poprvé spustili v srpnu 2022, abychom umožnili klientům požádat online o jednorázový příspěvek 5 000 korun na dítě. Tuto možnost využilo téměř 600 tisíc rodin. V roce 2023 jsme do Jendy přesunuli tři dávky státní sociální podpory - rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení a přídavek na dítě. Téměř polovina žádostí je nyní podávána online.

Naším cílem je vytvořit jednotné místo pro personalizovaný přístup klienta ke službám MPSV, kde bude mít přehled o všech svých agendách řešených s úřadem a bude je moci vyřizovat jednoduchým digitálním kanálem. Postupně budeme Jendu rozšiřovat o další služby (například agendu zaměstnanosti či OZP) tak, aby v budoucnu již nevznikala ve většině případů nutnost osobní návštěvy klienta na úřadě a zaměstnanci se tak mohli věnovat odbornému poradenství nebo klientům, kteří nemohou digitální služby z objektivních důvodů využít. Klienti tak budou moci vyřizovat vše potřebné s obdobnou mírou komfortu, jako jsou zvyklí třeba při obsluze svého bankovního účtu.

Proč pracovat u nás

Práce s velkým společenským dopadem

Práce s velkým společenským dopadem

Pracujeme na projektech, které přinášejí skutečnou změnu a mají významný dopad na životy lidí v České republice. Měníme služby úřadu k lepšímu a pomáháme klientům řešit obtížné životní situace. Zapojíte se do unikátních projektů, které posouvají digitální transformaci státní správy. Budete součástí týmu, který se musí vypořádat s aktuálními sociálními výzvami, a přináší řešení pro budoucnost. Pomůžete tisícům lidí získat přístup k dávkám, zaměstnání a další podpoře, a to všechno s pomocí technologií.

Podmínky jako v soukromém sektoru

Podmínky jako v soukromém sektoru

Hledáme lidi, kteří se pracovních výzev a náročných úkolů nebojí, ale naopak v nich vidí příležitost a prostor naplno využít svůj potenciál. Takovým lidem dokážeme nabídnout odpovídající finanční ohodnocení, které doteď nebylo ve státní správě samozřejmostí. Věříme, že spokojení zaměstnanci jsou klíčem k našemu úspěchu, proto nabízíme kromě konkurenceschopných platů a flexibilní pracovní doby řadu benefitů, které vám umožní dosáhnout vašich profesních a osobních cílů. U nás máte možnost růstu a rozvoje.

Podpora vedení a špičkoví IT experti

Podpora vedení a špičkoví IT experti

Digitalizace je pro ministerstvo a jeho vedení prioritou, proto investuje do zázemí, které nám umožní realizovat ambiciózní digitální projekty. Díky tomu máte možnost pracovat v prostředí, kde se inovace a kreativita těší podpoře a prostoru pro růst. Jsme přesvědčeni, že pro dosažení úspěchu v éře digitalizace je nezbytné mít v týmu odborníky, kteří rozumí moderním technologiím a jsou připraveni přinést nové nápady do našich projektů. Pracovat s námi znamená spolupracovat s těmi nejlepšími v oboru a neustále se učit od těch nejzkušenějších.

Modernizujeme stát. Buď u toho.