Projektový manažer

„Připojte se k týmu digitalizace našeho ministerstva a veďte projekty digitální transformace ve veřejné správě.“

 

Challenge

Sekce IT je na MPSV velmi dynamickým prostředím, kde vzniká mnoho nových projektů, které mají ambiciózní cíle, a to posunout digitalizaci české státní správy do 21. století.

Co bude náplní Vaší práce

 • Plánovat a realizovat projekty v oblasti digitalizace
 • Zajistit, aby milníky a cíle projektu byly splněny včas, v rámci rozpočtu a v požadované kvalitě
 • Řídit a mitigovat možná rizika
 • Vést tým složený z různých rolí jako business analytici, IT architekti a UX designéři
 • Komunikovat se stakeholdery – vedení MPSV,  zaměstnanci MPSV a podřízených organizací (např. ČSSZ, úřady práce), zástupci klientů (např. zaměstnavatelské organizace, odbory)
 • Spolupracovat s ostatními projektovými manažery z jiných streamů na MPSV k dosažení společného cíle = digitalizace
 • Drivovat změnu status quo fungování státní správy

Kvalifikace a požadavky

 • Minimálně 5 let praxe v roli projektového manažera v IT
 • Výborné komunikační a organizační schopnosti
 • Orientace na výsledek
 • Schopnost hledat netradiční řešení
 • Zkušenost s řízením projektů v oblasti digitalizace výhodou
 • Vysokoškolské vzdělání v oboru informačních technologií nebo v ekonomické oblasti  výhodou

Nabízíme

 • Vedení projektů s reálným dopadem na život občanů ČR
 • Silnou podporu vedení pro digitalizaci státu
 • Podporu v osobním rozvoji formou školení
 • Flexibilní pracovní dobu
 • Dlouhodobou spolupráci