Prohlášení o přístupnosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.mpsv.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.mpsv.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č.99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1) a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Nepřístupný obsah

b) z důvodu nepřiměřené zátěže;

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno a je dočasně uplatňována výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102.

Informace prezentované v jiných formátech

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 22.9.2020

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Interaktivní formuláře byly posouzeny Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky. Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail portal@mpsv.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Informace o cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Další informace lze nalézt například na wikipedii.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Žádné z cookies použitých na našich webových stránkách neslouží ke sběru informací, které by odhalily Vaši osobní identitu.

Název cookie Doporučení Doba uložení Kdo má přístup k informacím Účel použití Kategorie cookies
JSESSIONID Nesmí být blokováno, aby portál správně fungoval Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče .mpsv.cz Pomáhá s identifikací uživatelů při požadavcích na serverech Nezbytné cookies
COOKIE_SUPPORT Nedoporučujeme blokovat 1 rok .mpsv.cz Informuje o podpoře cookies uživatele Nezbytné cookies
GUEST_LANGUAGE_ID Nedoporučujeme blokovat 1 rok .mpsv.cz Uchovává jazykové nastavení Nezbytné cookies
MPSV-* Nesmí být blokováno, aby portál správně fungoval Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče .mpsv.cz Určuje, na jaký cílový server bude webová komunikace směrována Nezbytné cookies
LFR_SESSION_STATE_* Nedoporučujeme blokovat Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče .mpsv.cz Interní cookie, která řídí vnitřní stavy Nezbytné cookies
CRL-TOKEN Nesmí být blokováno, aby portál správně fungoval 14 dní .mpsv.cz Slouží pro funkcionalitu přihlášení do portálu Nezbytné cookies
FSiSession Nesmí být blokováno, aby portál správně fungoval Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče .mpsv.cz Slouží pro práci s interaktivními tiskopisy Nezbytné cookies
NSC_ESNS Nedoporučujeme blokovat Pár vteřin .mpsv.cz K zajištění směrování provozu a uživatelských dat na správné místo Nezbytné cookies
gcc_necessary Nedoporučujeme blokovat 1 rok .mpsv.cz Obsahuje nastavení, jaké cookies je povoleno používat Nezbytné cookies
gcc_analytics Možné blokovat 1 rok .mpsv.cz Obsahuje nastavení, jaké cookies je povoleno používat Statistické a výkonnostní cookies
gcc_personalization Možné blokovat 1 rok .mpsv.cz Obsahuje nastavení, jaké cookies je povoleno používat Reklamní cookies
_ga Možné blokovat 2 roky Google Analytics Poskytuje podklady pro analýzy - používáno pro rozlišení uživatele Statistické a výkonnostní cookies
_gid Možné blokovat 1 den Google Analytics Poskytuje podklady pro analýzy - používáno pro rozlišení uživatele Statistické a výkonnostní cookies
_gat_* Možné blokovat Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče Google Analytics Poskytuje podklady pro analýzy - používá se k omezení počtu požadavků na stránkách s vysokou návštěvností Statistické a výkonnostní cookies
_gcl_au Možné blokovat Trvalé Google Analytics Poskytuje podklady pro analýzy - používá se k uložení a sledování konverzí Reklamní cookies
_hjFirstSeen Možné blokovat Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče Hotjar K uložení dat první návštěvy Statistické a výkonnostní cookies
_hjIncludedInSessionSample_* Možné blokovat 30 minut Hotjar K určení, zda je uživatel zahrnut do vzorkování dat definovaného denním limitem návštěvnosti webu Statistické a výkonnostní cookies
_hjSession_* Možné blokovat Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče Hotjar Zajišťuje funkce mezi stránkami Statistické a výkonnostní cookies
_hjAbsoluteSessionInProgress Možné blokovat Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče Hotjar K uložení jedinečných návštěv Statistické a výkonnostní cookies
_hjSessionUser_* Možné blokovat 1 rok Hotjar K uložení jedinečného ID uživatele Statistické a výkonnostní cookies
YSC Možné blokovat Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče YouTube Poskytuje podklad pro analýzu Statistické a výkonnostní cookies
VISITOR_INFO1_LIVE Možné blokovat Po dobu platnosti relace nebo do uzavření prohlížeče Youtube Poskytuje odhad šířky pásma Statistické a výkonnostní cookies

Úroveň povolených cookies si můžete kdykoli změnit v nastavení cookies.

Poslední aktualizace: 30. 10. 2023