Business analytik

„Připojte se k našemu ministerstvu jako business analytik a buďte u strategických rozhodnutí.“

 

Challenge

Držet krok s vyvíjejícím se digitálním prostředím a efektivně integrovat nové technologie. Využívat stávající nebo vymýšlet nové cesty, jak zlepšit služby našim klientům – občanům ČR. Naše motto je, že údaje, které instituce o klientech znají, bychom po nich znovu neměli chtít dokládat.

Co bude náplní Vaší práce

 • Zodpovědnost za tvorbu business analýzy a zadání dle potřeb MPSV a jeho klientů
 • Vypracovávat analýzy a návrhy řešení na základě získaných informací
 • Vyhodnocovat veškeré dopady navrženého řešení do všech oblastí činnosti klienta a navrhovat související opatření
 • Detekovat možná rizika spojená s navrhovanými řešeními a navrhovat jejich mitigace
 • Navrhovat procesy a graficky je vyjádřit
 • Spolupracovat s interním i dodavatelským týmem
 • Být součástí projektového týmu od tvorby zadání, přes analýzu, po celou dobu vývoje až do finálního nasazení projektu

Kvalifikace a požadavky

 • Minimálně 5 let praxe v oboru business analýzy
 • Dobré analytické a komunikační dovednosti
 • Schopnost identifikovat byznysové potřeby
 • Znalost BPMN a UML diagramů
 • Znalost nástroje Enterprise Architect výhodou
 • Vysokoškolské vzdělání v oboru informačních technologií nebo v ekonomické oblasti  výhodou

Nabízíme

 • Práci na řešeních s reálným dopadem na život občanů ČR
 • Silnou podporu vedení pro digitalizaci státu
 • Podporu v osobním rozvoji formou školení
 • Flexibilní pracovní dobu
 • Dlouhodobou spolupráci